Marleen Vermeulen

Werkzoekend afgestudeerd Socioloog en Productmanager/Redacteur met ICT en marketingkennis

Werkervaring

2012 Olaf Meijer Muziek, Amsterdam
Ontwerp en bouw website met Wordpress als CMS-systeem, fondsenwerving.

2010 Graduate School of Social Sciences (UvA), Amsterdam
Online marketing en communicatie voor diverse opleidingen en overkoepelende organisatie; advies inzet social media; webbeheer in CMS-systeem

2005- 2008 International School of Humanities and Social Sciences (UvA), Amsterdam
ICT beheer&support; webbeheer&ontwikkeling, aankoop/onderhoud pc-, telefonie- en printerpark, video-conferencing, beheer audio- en videoapparatuur, blackboardbeheer. Tevens supervisie over medewerkers studiecentrum en redactionele en marketing werkzaamheden.

2002- 2005 Universiteit van Amsterdam; informatiseringscentrum
Baliemedewerker studiecentra; support webverbindingen; algemeen software en hardware support. Roostering/ ondersteunend medewerker co÷rdinatie studiecentra.

2001- 2002 Universiteit van Amsterdam; informatiseringscentrum
Medewerker 2e lijnssupport

2001 HVO, huis voor onbehuisden, Amsterdam
Kok

2000- 2001 Elsevier bedrijfsinformatie, Amsterdam
Ondersteunend medewerker P&O; afhandeling vacatures, uitzendkrachten, archiefwerk.

1993- 2004 Stichting Buitenkunst, Amsterdam
Theater, dans, beeldende kunst, literatuur, muziek Kok, Keukenhulp, bouw- en breekploeg, administratie (zomerperiode).

1999 Icontact, electronic media consultancy, Weesp
Stagiair: research en schrijven artikelen voor PCM en uitgave Media Business Press ontwerp en bouw website Media Business Press; bruikbaarheidsonderzoek computer-programmatuur.

1998- 1999 Stichting Collectieve propaganda voor het Nederlandse Boek (CPNB), Amsterdam
Oproepkracht Beurs/ festiviteiten.

1997- 1998 Vakopleiding Boekenbranche, Amsterdam
Cursusbegeleiding.

Opleidingen

2001- 2012 Bachelor & Master Sociologie, Universiteit van Amsterdam (2001-2008 parttime; 2009-2012 fulltime).
Leeronderzoek kwantitatief onderzoek naar de samenhang tussen werkelijke- en beleefde onveiligheid
Scriptie Transnationale interdependentie lokaal vormgegeven (discours analyse)

1996- 2000 Boekhandel en Uitgeverij, Instituut voor Media- en Informatiemanagement, Hogeschool van Amsterdam.
Inhoudelijk: NimaB-niveau marketing, communicatie, boek-, tijdschrift-, cd-rom- en Internetproductie, redactionele vaardigheden, kennis vormgeving/productie, bedrijfseconomie, statistiek.
Scriptie: Future Books anytime, anyplace, anywhere; Potentiality for Dutch Publishers on the Global English Market

1994- 1996 Vwo, Moza´ek college, locatie Thorbecke te Arnhem.

1998- 1993 Havo, Henderik Pierson College te Zetten.
Vakken: geschiedenis, aardrijkskunde, Nederlands, Engels, Frans, wiskunde A, muziek(havo), economie I(vwo)